Warning: include(/home/taluuwhz/public_html/wp-content/advanced-cache.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/taluuwhz/public_html/wp-settings.php on line 84

Warning: include(): Failed opening '/home/taluuwhz/public_html/wp-content/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php54/usr/share/pear:/opt/alt/php54/usr/share/php') in /home/taluuwhz/public_html/wp-settings.php on line 84
Talud is een vermogensfonds dat streeft naar sociaal rendement |

Over Talud

Wat betekent het om een vermogensfonds met sociaal rendement te zijn? Hoe zien wij een samenwerking met onze partners voor ons? Waaraan moeten projecten voldoen, om in aanmerking te komen voor een investering of donatie? We geven hieronder de antwoorden.

Talud is een vermogensfonds dat streeft naar sociaal rendement

We zijn een vermogensfonds met sociaal rendement. Het betekent dat het ons niet gaat om financiële winst, maar om sociale impact, sociaal rendement noemen we dat. Daarbij hebben we voor een specifiek domein gekozen: vanuit het bewustzijn dat een goede balans tussen hoofd, handen en hart belangrijk is voor kinderen, én voor een gezonde maatschappij, willen we als aanvulling op de schoolpraktijk -waar het veelal om de intellectuele ontwikkeling gaat, het hoofd-, kinderen en jongeren tot 23 jaar helpen zich ook, vanuit het hart, sociaal emotioneel te ontwikkelen en zelfredzaam te worden. We investeren in of doneren aan initiatieven, bedrijven en organisaties die producten en diensten aanbieden vanuit diezelfde gedachte. Daarbij investeren we niet alleen met middelen, maar ook met onze tijd, onze kennis en aandacht, en ons netwerk. We staan niet langs de zijlijn, maar naast de initiatiefnemer. Vanuit gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en wederzijdse betrokkenheid.

Waaraan moet een project voldoen?

Naast de inhoudelijke kant van de zaak, is het allereerst belangrijk dat we een persoonlijke klik hebben. We willen de initiatiefnemer(s) goed leren kennen. En we willen dat hij of zij ons leert kennen. Hebben we eenzelfde drive? Voelen we wederzijds de energie? Zien we elkaars toewijding? Kunnen we transparant met elkaar zijn? Daarnaast kijken we vanzelfsprekend naar ‘het idee’, de dienst of het product. Is er een duidelijke visie? Past het bij datgene wat wij nastreven? Heeft het kwaliteit? Is het impactvol? Is het schaalbaar (geen 100% vereiste, maar het helpt wel)? Is de financiële verantwoording van de organisatie op orde? De business case? Staat de organisatie (qua structuur) of is er over nagedacht? En tenslotte: zijn er andere investeerders en hebben zij een mindset die past naast die van ons?

over-talud-afbeelding