Leren doe je met je hoofd, je handen en je hart.

Talud is een vermogensfonds dat streeft naar een sociaal rendement. Met onze investeringen en donaties willen we kinderen en jongeren helpen zich volwaardig sociaal emotioneel te ontwikkelen en zelfredzaam te worden.

Bekijk ons portfolio

Talud gelooft

In een wereld en onderwijspraktijk waarin steeds meer de nadruk ligt op de rede, het hoofd, en waarin vooral het intellect wordt getoetst, gelooft Talud dat het belangrijk is voor kinderen om ook gestimuleerd te worden op sociaal emotioneel vlak, voor een goede balans tussen hoofd, handen en hart.

Met vertrouwen kunnen zijn wie je bent; In je kracht kunnen staan en je eigen talenten mogen ontplooien; Autonoom kunnen zijn én je ook leren verhouden tot anderen; Je eigen gevoel leren onderkennen en het onder woorden kunnen brengen, daar willen we kinderen en jongeren tot 23 jaar bij helpen. Dát is onze missie.

Hoe dragen wij daar aan bij?

We investeren in en doneren aan initiatieven, bedrijven en organisaties die met hun gedachtengoed, producten en/of diensten bijdragen aan onze missie. Initiatieven dus, die bijdragen aan het herstellen en borgen van de balans tussen hoofd, handen en hart. Hoe klein een project ook, op deze manier willen we samen een olievlek creëren, onze gezamenlijke impact vergroten. En zo steeds meer medestanders krijgen die even overtuigd zijn van de noodzaak kinderen niet alleen op te voeden by the head, maar ook by the heart.