Stichting Talud ziet een talud als een stijgende lijn, een weg van kwetsbaarheid naar zelfredzaamheid.

Missie

Stichting Talud is dé ondersteuner van kleinschalige kinderprojecten. Zij realiseert dit door project professionalisering en directe financiële ondersteuning.

Project professionalisering
De Stichting biedt kennis en ondersteuning bij het aanbrengen van focus, structuur en het opzetten van een langer termijn strategisch plan, waarbij tevens gekeken zal worden naar mogelijkheden voor inkomens generende activiteiten ter bevordering van de zelfredzaamheid. Daarnaast biedt de Stichting een netwerk waar kleinschalige integrale kinderprojecten gebruik van kunnen maken voor het delen van kennis en kunde met andere projecten en organisaties.
De Stichting stelt middelen beschikbaar voor de realisatie van de project professionalisering.

Directe financiële ondersteuning
Stichting Talud biedt financiële steun aan goed georganiseerde integrale kinderprojecten die kwetsbare kinderen helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Visie

Stichting Talud gelooft dat zelfredzaamheid het grootste goed is dat een mens kan hebben.

Wanneer een kind de kans krijgt om te leren voor zichzelf te zorgen en stevig op eigen benen te staan, dan heeft een kind een toekomst. Helaas zijn er veel kwetsbare kinderen op de wereld die niet de kans krijgen om te werken aan hun zelfredzaamheid. De sleutel tot zelfredzaamheid van kwetsbare kinderen ligt volgens Stichting Talud bij kleinschalige integrale kinderprojecten die professioneel georganiseerd zijn en daarmee hun eigen zelfredzaamheid vergroten. Deze projecten zijn goed georganiseerd zodat ze hun eigen missie en visie optimaal kunnen realiseren, namelijk kwetsbare kinderen begeleiden naar zelfredzaamheid.