Contact.

Stichting Talud

Postadres:

Postbus 82182, 2508 ED Den Haag

ANBI-Status

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, RSIN 822937360.

Door de Belastingdienst is in 2010 aan de stichting de ANBI-status verleend. Dat wil zeggen dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt gezien.

Neem contact op    Scroll naar boven