Wie zijn wij?

De Amsterdam UMC COVID-19 Biobank, onderdeel van de AMC Foundation.

Principal Investigator Diederik van de Beek

De Amsterdam UMC COVID-19 Biobank is opgezet met als doel zoveel mogelijk onderzoek bij patiënten met COVID-19 mogelijk te maken. In de biobank worden onder meer klinische gegevens, DNA, en bloedmonsters opgeslagen. Met al dit materiaal is veel verschillend onderzoek mogelijk, zoals onderzoek naar antistoffen, diagnostiek of naar een nieuwe behandeling. Deze gegevens worden aan alle onderzoekers beschikbaar gesteld, want samen kunnen we het doen. 
Met deze Biobank worden materialen en klinische data beschikbaar gesteld aan alle COVID-19 onderzoekers binnen en buiten Amsterdam UMC om samen belangrijke vragen omtrent COVID-19 op te lossen. Want wat bepaalt de gevoeligheid voor het coronavirus? Waarom heeft de ene persoon geringe ziekteverschijnselen en is de ziekte bij de ander dodelijk? En wat moeten we doen om deze uitkomst te verbeteren? Voor het beantwoorden van deze belangrijke vragen zijn heel veel gegevens en materialen nodig.

Update 18-11-2022

Dankzij de bijdrage van Stichting Talud konden vijf onderzoeksprojecten naar COVID-19 worden ondersteund, die allen gebruik konden maken van patiëntengegevens in de Amsterdam UMC COVID-19 Biobank. Hieronder een korte update van de onderzoekers over de projecten:

Algemene centrale invoer van klinische gegevens.

De biobank staat of valt met de invoer van klinische gegevens van COVID-19 patiënten. Met deze data kunnen bijvoorbeeld nieuwe technieken worden ontwikkeld om de mechanismen van het immuunsysteem te kunnen ontrafelen. Gegevens van patiënten uit de huidige coronagolf zullenmeer inzicht geven over het virus, de kliniek en behandeling.
 
Status per 18-11-2022: Op 6 november 2021 waren er 6.818 casus met COVID-19 geïncludeerd in de wetenschappelijke klinische database. Een jaar later zijn dat er 14.951 Dit is deels gefinancierd door Stichting Talud.


Coördinatie biobank o.a. informeren patiënten en families en bloedafnames COVID-19 verpleegafdelingen Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Prof. dr. Harm-Jan Boogaard, longarts en hoogleraar Experimentele longziekten, doet onderzoek naar longschade bij patiënten met COVID-19 die wordt veroorzaakt door vaatlekkage. Hij gebruikt daarvoor materiaal van patiënten om te kijken hoe lekkage van de kleinste bloedvaten in longen voorkomen kan worden om zo de longschade tijdens infectie te beperken.
 
Status per 18-11-2022: We hebben de bijdrage van Stichting Talud gebruikt voor de logistieke ondersteuning van de biobank, inmiddels zijn daar heel wat publicaties van geaccepteerd of in de pijplijn voor publicatie. Wat betreft mijn eigen onderzoekslijnen; we hebben de biobank voor het volgende gebruikt:
  • Rol van neurofilament als biomarker om algemene en neurologische prognose van COVID-19patiënten te voorspellen. Is gepubliceerd, neurofilament light kan beide voorspellen.
  • Vergelijking van biomarkers van inflammatie en stolling in bloed en broncho-alveolaire lavage. Is gepubliceerd, er zijn belangrijke verschillen dus bloedcompartiment is geen perfecte weergave van longcompartiment
  • Bepalen van patiënten profielen die een respons op behandeling met imatinib voorspellen. Deels gepubliceerd, het blijkt dat er een biomarker profiel is dat respons op therapie voorspelt.

Vervolgonderzoek: We blijven ander onderzoek ondersteunen, maar schalen ons eigen COVID onderzoek af. We gebruiken de bevindingen wel voor vervolgonderzoek in andere deelgebieden, zoals neurofilament om hersenschade te voorspellen bij patiënten die thoraxchirurgie ondergaan. En het voorspellen van respons op therapie bij ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) patiënten die geen COVID hebben.

 

Coördinatie biobank o.a. informeren patiënten en families, bloedafnames COVID-19 verpleegafdelingen, Amsterdam UMC, locatie AMC.

Prof. dr. Joost Wiersinga, internist-infectioloog en hoofd Infectieziekten,doet onderzoek naar de immunologische afweer tegen SARS-CoV-2 infectie om verbeterde of nieuwe behandelingen voor COVID-19 te ontwikkelen. Focus hierbij is de therapie met neutraliserende SARS-CoV-2 monoklonale antilichamen welke gebruikt kunnen worden voor de preventie en behandeling van COVID-19 bijmensen waarbij, door bijvoorbeeld een onderliggende ziekte, de coronavaccins niet goed helpen.

Status per 18-11-2022: We hebben inmiddels een mooi artikel d at geaccepteerd is voor publicatie in Open Forum Infectious Diseases (een vooraanstaand Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van infectieziekten) met de titel: “Real-world evidence of novel treatments for COVID-19 on mortality: a nationwide comparative cohort study of hospitalized patients in the 1st, 2nd, 3rd and 4th wave in the Netherlands” De Stichting Talud wordt in dit artikel bedankt voor de financiële steun. De officiële publicatie volgt, zodra deze is verschenen, ontvangen jullie het artikel.

 

Coördinatie biobank o.a. informeren patiënten en families, bloedafnames COVID-19 intensive care, Amsterdam UMC.

Prof. dr. Alexander Vlaar, IC-arts en hoogleraar Translationele intensive care geneeskunde, doet onderzoek naar de rol van het complement systeem (een belangrijk onderdeel van de aangeboren afweer tegen micro-organismen) in COVID-19. Het complement systeem is een echte aanjager van het ontstekingsproces. Het veroorzaakt een ongeremde ontsteking met veel activatie van stolling. Met behulp van gegevens en materialen uit de biobank kan oorzaak en gevolg worden ontrafelt bij COVID-19, het complement systeem en stollingsactivatie.

Status per 18-11-2022: De COVID-19 Biobank heeft bijgedragen aan het ontrafelen van mechanismen waardoor sommige mensen ernstig ziek worden van een COVID-19 besmetting en IC opname nodig is en andere mensen na COVID-19 besmetting alleen milde symptomen hebben en snel herstellen. In het algemeen blijkt dat de personen die ernstig ziek worden een overactief afweer systeem krijgen waardoor er eigenlijk meer schade wordt aangedaan aan het eigen lichaam. Het blijkt dat ditmechanisme een genetische afwijking is waardoor er minder remming is op de eigen afweer. Deze resultaten werden dankzij de bijdrage van de Amsterdam UMC COVID-19 Biobank in 2 publicaties in het toonaangevende blad Science gepubliceerd. Een ander mechanisme blijkt een afwijking in de specifieke antistof vorming welke na 7-10 dagen van een besmetting op gang komt. Dit verklaart ook waarom rond 7-10 dagen na besmetting sommige personen snel herstellen en andere dan juist verslechteren. Ook deze resultaten werden gepubliceerd in Science. Deze mechanismen hebben geleid tot verder onderzoek naar welke ontstekingssystemen geactiveerd worden bij COVID-19 en of we die kunnen remmen. Het specifiek remmen van het complement ontstekingssysteem blijkt zeer effectief bij patiënten met ernstige COVID-19 en leidt tot een 43% relatieve sterfte reductie. Deze resultaten werden recent in het toonaangevende klinische blad Lancet Resp Med gepubliceerd.

 

Analyses van Amsterdam UMC biobank samples op cel niveau.

Onderzoek van Prof. dr. Diederik van de Beek, neuroloog en hoogleraar Neurologische Infectieziekten.Met behulp van de nieuwste technieken worden mechanismes op celniveau geanalyseerd (RNA, single cell transcriptomics). Dit zal worden gedaan op verschillende weefsels van patiënten met COVID-19, zoals de longen, de darmen en de hersenen. Dit zal nieuwe inzichten geven in de ontstaanswijze van COVID-19 en mogelijke aanwijzingen brengen voor nieuwe therapieën. De gegevens van deze analyses worden toegevoegd aan de COVID-19 Biobank en zijn daarmee beschikbaar voor alle onderzoekers.

Status per 18-11-2022: Binnen dit project zijn samples van 6 patiënten die zijn overleden aan COVID-19 en van 4 controle patiënten overleden aan andere oorzaken, na toestemming van de familie, ingesloten in het onderzoek. Bij deze patiënten zijn van verschillende weefsels, zoals longen, darmen, hersenen en het immuunsysteem monsters afgenomen. Deze monsters zijn onder de microscoop uitgebreid gekarakteriseerd. Vervolgens is van de monsters erfelijk materiaal geïsoleerd en zijn de weefsels zo bewerkt dat alle cellen in de weefsels los zijn komen te liggen. Deze materialen worden nu geanalyseerd in Amsterdam UMC en de Universiteit van Cambridge (Prof. M.R. Clatworthy). Een medewerker van Prof. Clatworthy heeft dankzij jullie bijdrage tijdelijk in Amsterdam UMC gewerkt om ons de nieuwste technieken te leren. Verder is binnen deze studie een samenwerkingsverband opgezet met Prof. Marco Prinz van de Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Scroll naar boven