Wie zijn wij?

Humanitaire noodhulporganisatie

Als ’s werelds grootste humanitaire netwerk kunnen we wereldwijd rekenen op 14 miljoen vrijwilligers. Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als humanitaire noodhulporganisatie deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld: de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging. Dit netwerk bestaat uit:

• 192 nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen

• De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC)

• Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)

Grondbeginselen

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Deze grondbeginselen betekenen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden, en dat hun geloof, nationaliteit, etniciteit, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

Het Humanitair oorlogsrecht

Het Humanitair Oorlogsrecht stelt regels aan oorlogsvoering. Het beschermt mensen die niet (langer) deelnemen aan de strijd en stelt grenzen aan het gebruik van wapens en de manieren van oorlogsvoering. Alle strijdende partijen moeten dit recht respecteren. Het Rode Kruis is hoeder van dit rechtsgebied en gaat daarom het gesprek aan met alle belanghebbenden. Ook zorgt het Rode Kruis voor de verspreiding van kennis over dit rechtsgebied bij een breed publiek in heel het Koninkrijk der Nederlanden.

Hulpverlening aardbeving

Turkije werd op 6 februari vroeg in de ochtend opgeschikt door een aardbeving met een kracht van maar liefst 7.8 op de schaal van Richter. Het Rode Kruis hielp om mensen onder het puin vandaan te halen, mensen met ambulances te vervoeren naar het ziekenhuizen en om miljoenen mensen zoveel mogelijk te voorzien van voedsel en water. Na een week waren er al meer dan 20 miljoen warme maaltijden uitgedeeld. Ook de komende tijd blijft het Rode Kruis de mensen in Turkije helpen. Meer dan vierduizend van onze hulpverleners doen alles wat ze kunnen om mensen de dag door te helpen. Tegelijkertijd maken we plannen voor de langere termijn: hoe we de mensen komende tijd het beste blijven ondersteunen.
Scroll naar boven