Wie zijn wij?

Het onderwijs digitaliseert in rap tempo. Leeruniek speelt daar op in door leergegevens te verzamelen en analyseren met behulp van Learning Analytics, data-analyse toegepast op leerontwikkeling. We analyseren zowel de cognitieve ontwikkelingen als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee biedt Leeruniek de leerkracht een up-to-date overzicht van de brede ontwikkeling van iedere leerling, de hele groep en ook de school als geheel.

Leeruniek heeft één duidelijke visie: onderwijs is de meest effectieve manier om alle kinderen een eerlijke kans in het leven te bieden. De beheersing van basisvaardigheden zoals taal, spelling en rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft een enorme invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. De missie van Leeruniek is om scholen zinvolle informatie aan te reiken waarmee zij unieke onderwijsbehoeften van leerlingen signaleren, begrijpen en accommoderen. Wij willen onderwijzers in staat stellen om beredeneerde keuzes te maken en zo moeiteloos het beste uit iedere leerling te halen.

www.leeruniek.nl

Scroll naar boven