Oud bestuur

Critical Mass

Critical Mass ontwikkelt creatieve werkvormen, zoals tentoonstellingen, interactieve films en games om ogen te openen en gesprekken op gang te brengen. Met de door ons ontwikkelde gespreksstarters gaan gesprekken snel de diepte in. We laten mensen luisteren naar verhalen die zij anders niet horen, laten ze kijken door een andere bril of confronteren ze met […]

Critical Mass Meer lezen »

Wereld vol Woorden

Wereld vol Woorden is een lespakket, speciaal ontwikkeld voor nieuwkomers op de basisschool. Het lespakket biedt de eerste basis van de Nederlandse taal. Scholen kunnen in het schooljaar 2019-2020 aan de slag met dit nieuwe materiaal. Wereld vol Woorden is ontwikkeld door de CED-Groep en Rezulto, in opdracht van Stichting Kinderpostzegels en LOWAN. https://www.kinderpostzegels.nl/ wereldvolwoorden/ https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/nieuws/wereld-vol-woorden/

Wereld vol Woorden Meer lezen »

Roots of Empathy

Roots of Empathy is een wetenschappelijk onderbouwd lesprogramma voor het primair onderwijs, dat zich richt op het verminderen van agressie – zoals pesten – en het vergroten van sociale/emotionele competenties en empathie.De kern van het programma is het bezoek van een baby en diens ouder. Deze komen veelal uit de buurt van de school en komen

Roots of Empathy Meer lezen »

Petje af

Stichting Petje af zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties. Onze kinderen (10 t/m 14 jaar) komen uit buurten waar zorgen over bestaan.Weekendschool Petje af werkt met een beproefde, praktijkgerichte methode gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs.Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit 28 zondagen, waarbij elke

Petje af Meer lezen »

Stichting Emergo

Stichting Emergo streeft naar een samenleving waarin mensen hun talenten en drijfveer maximaal kunnen ontplooien en benutten, zodat ze op deze manier persoonlijk voldoening scheppen in het werk dat zij doen. De natuurlijke plaats om dit proces op gang te brengen is het onderwijs. Daarom heeft Stichting Emergo speciaal voor jongeren de MotivatieKompas programma’s ontwikkeld.

Stichting Emergo Meer lezen »

Respect Education Foundation

Respect Education Foundation (REF) zet zich in voor een sociaal veilige samenleving, waarin kinderen en jongeren zich thuis voelen en waar zij actief aan deelnemen.REF ontwikkelt lesmateriaal en biedt trainingen voor leerkrachten, (ISK-)docenten, sportcoaches en jongerenwerkers om leef- en leeromgevingen te realiseren waar kinderen en jongeren zich sociaal-emotioneel goed kunnen ontwikkelen.Daarnaast organiseert REF jaarlijks de

Respect Education Foundation Meer lezen »

De Bildung Academie

De Bildung Academie gelooft dat onze samenleving bewuste, creatieve en ondernemende mensen nodig heeft. Mensen die hun volledige potentieel willen ontwikkelen. Zij bieden een onderwijsomgeving waarin je samen met anderen tot bloei komt. En waarbij innovatieve onderwijsmethoden je stimuleren om eigenaar te worden van jouw persoonlijke ontwikkeling. Onder ‘Bildung’ verstaan zij een vorming die persoonlijk, bewust, breed

De Bildung Academie Meer lezen »

Cross Your Borders

Cross Your Borders is een jongerenorganisatie dat meerdaagse onderwijsprojecten over de maatschappij en de wereld organiseert. Centrale thema’s van deze projecten zijn mondiale ongelijkheid en ontwikkelingsproblematiek. Hiermee willen ze jongeren over hun grenzen laten kijken en ze een eigen mening laten vormen over mondiale vraagstukken, die op interactieve en eigentijdse wijze benaderd worden. Jaarlijks doen

Cross Your Borders Meer lezen »

De Gelukskoffer

Gelukskoffer is een organisatie die zich richt op de individuele emotionele ontwikkeling van het kind. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie. Kinderen zijn op de wereld om zo goed mogelijk te worden wie ze al zijn. Een kind kan pas samenwerken, samenleven en goed zijn voor een ander als het goed gaat met

De Gelukskoffer Meer lezen »

Designathon Works


Designathon Works voorziet een wereld waarin de creativiteit en technische kennis van kinderen wordt gebruikt om een duurzame wereld te ontwerpen voor de mensheid en de planeet. Wereldwijd zijn er 2 miljard kinderen die de schoolgerechtigde leeftijd hebben. Hoe kunnen we hen voorbereiden op een snel-veranderende, steeds technisch wordende en complexe wereld? Hoe kunnen ze

Designathon Works Meer lezen »

Scroll naar boven