Respect Education Foundation

Wie zijn wij?

Respect Education Foundation (REF) zet zich in voor een sociaal veilige samenleving, waarin kinderen en jongeren zich thuis voelen en waar zij actief aan deelnemen.
REF ontwikkelt lesmateriaal en biedt trainingen voor leerkrachten, (ISK-)docenten, sportcoaches en jongerenwerkers om leef- en leeromgevingen te realiseren waar kinderen en jongeren zich sociaal-emotioneel goed kunnen ontwikkelen.
Daarnaast organiseert REF jaarlijks de Week van Respect; een week waarin ‘respect’ volop in de schijnwerpers staat.

https://www.respecteducation.me/

Scroll naar boven