Wie zijn wij?

Roots of Empathy is een wetenschappelijk onderbouwd lesprogramma voor het primair onderwijs, dat zich richt op het verminderen van agressie – zoals pesten – en het vergroten van sociale/emotionele competenties en empathie.
De kern van het programma is het bezoek van een baby en diens ouder. Deze komen veelal uit de buurt van de school en komen gedurende een schooljaar maandelijks met een Roots of Empathy-instructeur in de klas. Deze instructeur begeleidt de leerlingen bij het observeren van de baby en het benoemen van diens ontwikkelingen en emoties. De baby fungeert hier als leraar, waarmee de kinderen zichzelf kunnen identificeren. Dit leidt tot een beter begrip van de relatie tussen gedrag en gevoel en resulteert in minder agressie en meer empathie bij de leerlingen.

Het programma werd bedacht door de Canadese opvoedkundige Mary Gordon en werd voor het eerst in 1996 uitgevoerd in Canada. Inmiddels is het programma al in meerdere landen wereldwijd uitgerold.

Scroll naar boven