Wie zijn wij?

Stichting NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht, zodat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de samenleving kan staan.

In de praktijk van opvoeding en onderwijs is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie. NIVOZ is een plaats voor studie, bewustwording en dialoog. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens op een verantwoordelijke en verbonden manier een rol kan spelen in zijn of haar omgeving en wereld. Het onderwijs heeft immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van deze pedagogische doelstelling. Dat geldt ten aanzien van alle kinderen.

NIVOZ beoogt onderwijsprofessionals te inspireren, hen te verbinden met elkaar en met hun praktijk en te begeleiden in hun ontwikkeling door de vaak gescheiden werelden van theorie en praktijk samen te brengen.

HET KIND

Het Kind is één van de initiatieven van NIVOZ en een (digitaal) platform voor onderwijs en opvoeding dat met een schat aan verhalen en blogs een inspirerende en vaak verbindende rol vervult voor onderwijs- en opvoedingsprofessionals vanuit alle lagen.

http://nivoz.nl/ en http://hetkind.org/

Scroll naar boven